Veiligheids(wan)beleid van Bruintje Beer I

Maar anderen lijken aangenaam verrast door de paragraaf waarin afstand genomen wordt van de verzamelwoede;

"Zo zet het geplande nieuwe kabinet stevig in op grote ICT-projecten en het aanpakken van problemen. Dat moet gebeuren door het aanscherpen van het toezicht. Daarmee hoopt de regering de stroom van problemen van de afgelopen jaren in te dammen, zoals bijvoorbeeld het EPD, OV-chipkaart, en diverse mislukte software introducties. 

Een opmerkelijke stap is dat stevig wordt ingezet op privacy. Als er persoonsgegevens worden opgeslagen dan moet met regelmaat getoetst worden of de maatregelen wel effectief zijn. Daarmee lijkt het kabinet te breken met de vorige regering die vragen naar het effect van maatregelen steevast weigerde te beantwoorden." 

Klnkt goed net als het deed in Groot Brittanie.....maar net als daar geldt; ' Eerst zien dan geloven '

Lees verder bij; webwereld.nl