Vanaf 1 juli 2013 mag Burgerzaken adresgegevens uit de loonadministratie van UWV raadplegen via Suwinet-Inkijk. Deze adresgegevens mogen alleen gebruikt worden voor het bijhouden van persoonsgegevens in de gemeentelijke basisadministratie (GBA). Om de ontsluiting van de loonaangifte-adresgegevens via Suwinet-Inkijk eerst op kleine schaal te testen heeft een aantal gemeenten een pilot uitgevoerd.

 In de periode 1 april tot en met 23 mei zijn in totaal 3737 opvragingen gedaan en 3006 unieke BSN’s geraadpleegd. Van de ondervraagden zegt 85% dat het raadplegen van de loonaangifte-adressen meerwaarde heeft gehad voor hun werkzaamheden. Vooral de bevestiging dat een adres klopt, onbekend is of afwijkt wordt als meerwaarde ervaren.

Alles bij de bron; NVVB


Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!