De Tweede Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel Programmatuur verkiezingsuitslagen, dat gemeentelijke stembureaus, de hoofdstembureaus, het nationaal briefstembureau en het centraal stembureau verplicht om door de Kiesraad verstrekte verkiezingssoftware te gebruiken.

Ook maakt het wetsvoorstel de Kiesraad verantwoordelijk voor het beheer en de beveiliging van software die bij de verkiezingen wordt gebruikt. Op dit moment zijn de gemeenten zelf verantwoordelijk voor het installeren en beheren van de programmatuur.

Tijdens de verkiezingen wordt gebruikgemaakt van software om de verkiezingsuitslagen te berekenen. Doel van dit wetsvoorstel is het vastleggen van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden rond het beheer en het gebruik van die uitslagsoftware door een wijziging van de Kieswet. Zo wordt voorgesteld om de programmatuur te centraliseren, het gebruik ervan verplicht te stellen en de Kiesraad verantwoordelijk te maken voor het beheer.

Het wetsvoorstel moet nu nog door de Eerste Kamer worden behandeld. Afhankelijk van die behandeling kan het wetsvoorstel op 1 januari 2025 inwerking treden.

Alles bij de bron; Security