De SP wil garanties van ministers Kamp, Asscher en Plasterk dat bij IBM opgeslagen UWV-gegevens niet in handen van de Amerikaanse overheid komen. Aanleiding is een bericht dat Google gebruikersgegevens in buitenlandse datacentra aan de Amerikaanse autoriteiten moet overhandigen.

De ministers hebben eerder laten weten dat het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) een contract heeft met IBM. SP-Kamerleden Hijink en Van Raak willen dan ook garanties dat gegevens van Nederlandse inwoners die bij het UWV bekend zijn niet in handen kunnen komen van de Amerikaanse overheid. In het geval de bewindslieden dit niet kunnen garanderen vragen Hijink en Van Raak wat hierop ondernomen gaat worden. De ministers hebben drie weken de tijd om de vragen te beantwoorden (pdf).

Alles bij de bron; Security