Drie van de vier jongerenorganisaties van partijen die deel uitmaken van het kabinet-Rutte III zijn tegen de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Het standpunt van de jongeren is lastig voor het kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, dat juist van plan is om campagne te voeren voor een ‘Ja’. Bij de coalitiepartijen is het CDJA de enige jongerenorganisatie die hetzelfde standpunt inneemt als de moederpartij.

De nieuwe regeling, die door tegenstanders ook wel ‘sleepwet’ wordt genoemd, geeft de inlichtingendiensten ruimere bevoegdheden om dataverkeer van burgers af te luisteren. De wet gaat in op 1 mei en volgens het regeerakkoord komt er streng toezicht op de uitvoering. In het regeerakkoord staat: ‘Van het willekeurig en massaal verzamelen van gegevens van burgers in Nederland of het buitenland (‘sleepnet’) kan, mag en zal geen sprake zijn.’

Voor de liberale jongeren is dat niet genoeg. “Wij willen de privacy beter waarborgen”, zegt Splinter Chabot, voorzitter van de JOVD.  Kevin Brongers van de Jonge Democraten wil dat de toevoeging in het regeerakkoord ‘in de wet zelf komt te staan’. De jeugd van Perspectief vindt dat de eigen Kamerleden te weinig aandacht hebben besteed aan verbetering ervan. Het CDJA steunt de nieuwe regels.

Het kabinet wil na 21 maart het raadgevend referendum afschaffen. De uitslag van de raadpleging over de ‘sleepwet’ wordt nog ‘zorgvuldig in overweging genomen’, beloofde Ollongren. Maar regeringspartij CDA vindt dat de uitslag al bij voorbaat kan worden genegeerd.

Alles bij de bron; Trouw