De nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten geeft het kabinet meer mogelijkheden tot sturing van de AIVD en MIVD. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de vraag of de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) zich meer met Russische infiltratie, jihadistische dreiging, cybersecurity dan wel links- of rechts-extremisme moet bezighouden.

De politieke sturing volgt uit de zogeheten geïntegreerde aanwijzing in de nieuwe inlichtingenwet. Op 21 maart mag de burger zich in een raadgevend referendum over deze nieuwe wet uitspreken. Die aanwijzingsbevoegdheid is een belangrijk element in de nieuwe wet, zeggen de chefs van de AIVD en van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD), Rob Bertholee en Onno Eichelsheim, deze maandag tegen NRC.

Met de ‘geïntegreerde aanwijzing’ aan de diensten kan het kabinet zijn prioriteiten aan de diensten duidelijk maken. Op hun beurt moeten de diensten duidelijk maken of en hoe ze aan die verwachtingen kunnen voldoen. 

Alles bij de bron; NRC