Het wetsvoorstel voor een nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten bevat onvoldoende waarborgen tegen ongecontroleerd bevoegdheidsgebruik door de nationale veiligheidsdiensten.

 Dat stelden 29 vooraanstaande wetenschappers in een open brief die op 13 december 2016 aan de Tweede Kamer is gestuurd. Vanuit de VU was deze brief ondertekend door Frank van Ommeren, Herbert Bos, Arno Lodder en ondergetekende. Inmiddels is het gewijzigde wetsvoorstel op 14 februari 2017 aanvaard door de Tweede Kamer en wordt deze week behandeld in de Eerste Kamer. Die kan het onzalige wetsvoorstel nog torpederen...

...Het was te verwachten dat transparantie niet het sterkste punt is van een geheime dienst. Het blijft bij een jaarverslag door de toezichthouder. Dat wil zeggen achteraf geeft men aan wat de diensten hebben gedaan, waarbij vanzelfsprekend de meest interessante delen geheim blijven.

De gevestigde orde op het gebied van de veiligheidsdiensten stelt dan: wat wilt u: beperking van de privacy of versterking van veiligheid en bestrijding van terrorisme? Daarbij gaat men voorbij aan de kans dat juist een beperking van de privacy in naam van de veiligheid de grondvesten van onze democratische samenleving sterk kan beschadigen.

Echte controle op alles wat geheime diensten doen blijft wishful thinking. Geheim is geheim.

Alles bij de bron; NetKwesties