Het is een paragraafje in het regeer­akkoord, maar het vervult Nederlandse kerken met grote blijdschap: om hun ledenbestand up-to-date te houden mogen de kerken toch gebruik blijven maken van informatie uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).

Twee jaar terug nam de Tweede Kamer een D66-motie aan die een einde moest maken aan het jarenlange gebruik dat kerken automatisch op de hoogte werden gebracht van verhuizingen en sterfgevallen. Niet meer van deze tijd, vond de Kamer maar de coalitiepartners hebben afgesproken dat de regeling toch blijft bestaan. 

Ze hebben zelfs besloten de regeling uit te breiden: burgers krijgen de mogelijkheid om zelf aan te geven aan welke ‘maatschappelijk relevante instanties en organisaties’ een beperkt aantal persoonsgegevens automatisch kan worden verstrekt. Voor wie nu geregistreerd staat als lid van een van de betrokken kerken verandert er niets. Kerkleden kunnen wel aangeven als ze van die registratie af willen.

Alles bij de bron; Trouw