De Kiesraad maakt komende woensdag in een openbare zitting bekend of aan alle vereisten is voldaan om een raadgevend referendum te kunnen organiseren over de zogenoemde sleepwet. De initiatiefnemers zeggen zo’n 400.000 handtekeningen te hebben verzameld en er zijn officieel 300.000 nodig.

De vernieuwde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, ook sleepwet genoemd, levert een uitbreiding van de middelen die de veiligheidsdiensten mogen inzetten in de strijd tegen onder meer terreur. De grootste verandering is dat er een ‘sleepnet’ mag worden ingezet om massaal online communicatie af te luisteren, ook van niet verdachte burgers. Verder mogen alle apparaten zoals telefoon of computer gehackt worden. Bovendien mogen verzamelde gegevens met buitenlandse inlichtingendiensten worden gedeeld, ook zonder voorafgaande analyse van de data.

Het zal waarschijnlijk het laatste raadgevende referendum zijn dat in Nederland wordt gehouden. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zeggen in hun regeerakkoord dat de in 2015 ingevoerde Wet raadgevend referendum zal worden ingetrokken.

Er zijn veel argumenten te noemen tegen het houden van referenda. De belangrijkste is misschien wel dat mensen die een oordeel moeten geven over een wet geen flauw benul hebben waartegen ze ‘ja’ of ‘nee’ zeggen. Een referendum over de sleepwet is concreter. Burgers kunnen via het referendum laten weten dat ze zich zorgen maken over de vergaande inbreuken op hun persoonlijke levenssfeer die de overheid zich permitteert.

Het referendum kan in dit specifieke geval de politici die akkoord zijn gegaan met de vergaande inbreuken op de privacy wellicht de ogen openen. Bezinningsvragen als ‘kunnen er niet meer waarborgen voor bescherming worden ingebouwd?’ en ‘wordt er in sommige gevallen niet geschoten met een kanon op een mug?’ zullen aan de orde komen. Een referendum kan als breekijzer dienen om een slechte wet open te breken en te herzien.

Alles bij de bron; FrieschDagblad