De Raad van State (RvS) maakt zich zorgen over een wetsvoorstel dat het kabinet binnenkort wil indienen bij de Tweede Kamer. De organisatie zegt dat persoonsgegevens daarin onvoldoende worden beschermd en dat inbreuk wordt gemaakt op het intellectueel eigendom van wetenschappers.

De RvS adviseert het kabinet de wet nog niet in te dienen bij de Tweede Kamer, maar deze eerst op een aantal punten aan te passen.

Het kabinet voert met dit wetsvoorstel een Europese richtlijn uit, maar gaat hier volgens de RvS verder in dan nodig waar het gaat om wetenschappelijke gegevens.

De RvS vreest ook dat onder de nieuwe wet per ongeluk persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld. Data mogen alleen worden gedeeld als ze niet herleidbaar zijn tot personen. Dat kan bijvoorbeeld door iemands woonplaats en opleidingsniveau bekend te maken, maar niet de naam van diegene.

"Alleen, het is voorstelbaar dat anonieme gegevens later, met snellere en slimmere computers, alsnog teruggerekend kunnen worden tot de oorspronkelijke persoonsgegevens", zegt de RvS hierover.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) liet zich in augustus ook al kritisch uit over het wetsvoorstel. Volgens de privacywaakhond maakt de wetswijziging het makkelijker om persoonsgegevens automatisch uit openbare registers te halen.

Alles bij de bron; NU