De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wil toelichting van minister Hoekstra van buitenlandse zaken over de software die gebruikt wordt bij het verwerken van visumaanvragen. Het algoritme werkt mogelijk discriminatie in de hand.

....De toezichthouder vreest dat de software discriminatie in de hand werkt, omdat automatische selectie op basis van nationaliteit en afkomst invloed zou hebben op de uitkomst van de procedure. De AP baseert haar zorgen op inzage van talloze documenten en gesprekken met de voormalige ‘functionaris gegevens­bescherming’ van het departement.

Die trok al eerder aan de bel. In 2021 trok hij twee conclusies. Het inhuren van private buitenlandse partijen voor de gegevensverwerking van visumaanvragers zou privacy in gevaar brengen. En het visumalgoritme IOB heeft mogelijk een discriminerend karakter.

Voor de slechte beveiliging van gevoelige persoonsgegevens gaf de AP vorig jaar al een boete van 565.000 euro en een dwangsom van 50.000 euro aan Buitenlandse Zaken. Die beveiligingslekken zijn intussen gedicht.

Alles bij de bron; Trouw