De opvattingen uit het concept verkiezingsprogramma van de PvdD op het gebied van Privacy.

9.16 Privacy 

De Partij voor de Dieren hecht zeer aan de privacy van burgers. Het is 
onbestaanbaar dat in Nederland per dag meer telefoontaps worden
uitgevoerd dan in de VS in een heel jaar. In toenemende mate worden
burgerlijke vrijheden ingeperkt door de overheid, en daaraan moet met
kracht een halt worden toegeroepen.


Via het internet kunnen consumenten muziek en films zelf downloaden en bekijken waar en wanneer ze willen. De muziek- en filmindust rie heeft zich nog onvoldoende aangepast aan deze situatie en daardoor downloaden veel consumenten zonder te betalen.

In de plannen van de overheid worden internetproviders verplicht om het internetverkeer van hun klanten in de gaten te houden, waarmee het recht op privacy en communicatiegeheim, 
informatievrijheid en vrijheid van meningsuit ing onder druk komt te staan. 
Internetproviders mogen geen verlengstuk worden van de opsporingsdiensten.  

Standpunten


• Het Elektronisch Patiëntendossier en het Elektronisch Kinddossier worden niet doorgevoerd omdat de privacy onvoldoende gewaarborgd is. 
• Het opnemen van vingerafdrukken in het paspoort en opname in de centrale database moet ongedaan gemaakt worden. 
• De Wet Ident iteitsvast stelling Verdachten, Veroordeelden en Getuigen moet betere waarborgen krijgen voor de rechten van burgers. 
• De bewaarplicht van telecomgegevens en e-mailgegevens dient drast isch te worden ingeperkt . 
• In artikel 7 van de Grondwet over de uitingsvrijheid en artikel 13 over het brief- en telefoongeheim wordt expliciet gemaakt dat deze rechten ook gelden voor hiermee vergelijkbare technologieën, zoals Internet en e-mail. 
• De Wet Bescherming Persoonsgegevens dient te worden aangescherpt om burgerrechten veilig te stellen. 
• Privé gegevens van vliegtuigpassagiers en informatie over bankafschriften mag door de overheden niet gedeeld worden met derde landen zoals de VS. 
• Kilometerheffing en kentekenregistratie op snelwegen mag niet worden ingevoerd zonder stringente privacywaarborgen. 
• Er is in ons land geen ruimte voor een algemene maat regel tot preventief fouilleren. 
• De overheid mag internetproviders niet dwingen om automatische 
opsporingssoftware in te zetten om de inhoud van het internet - en mailverkeer van klanten te monitoren. 
• Er komt geen downloadverbod dat door providers gehandhaafd zou moeten worden. 
• Er mag geen Europese internetcensuur komen via een filter dat delen van het internet afsluit.

Lees het volledige programma hier

.

 


Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!