Burgerrechtenvereniging Vrijbit onderneemt vandaag nog een poging om de Eerste Kamerleden ervan te overtuigen om geen goedkeuring te geven aan het wetsvoorstel voor de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 34.588)...

...In de petitie wordt primair gevraagd om het wetsvoorstel 34.588 te verwerpen. Secundair om desnoods het wetsvoorstel slechts gedeeltelijk goed te keuren, met dien verstande dat de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alleen ten aanzien van de gerichte interceptie een uitgebreidere bevoegdheid krijgen met betrekking tot het mogen onderscheppen van telecommunicatie die via de kabel plaatsvindt. Ook wordt de Kamerleden gevraagd om als het wetsvoorstel tijdens het plenaire debat op 11 juli 2017 behandeld wordt de stemming erover niet dezelfde dag te laten plaatsvinden...

...Naast de petitie wordt er ook een aanbiedingsbrief overhandigd met daarbij de scriptie van Priya Sital getiteld: Onderzoek naar gemoderniseerde wet op inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 34.588)‘voel jij je veiliger als ik alles weet?’  

Alles bij de bron; Burgerrechtenvereniging Vrijbit