De overheid heeft Google vorig jaar 98 keer om gegevens van gebruikers gevraagd, waarbij er informatie over 109 accounts/gebruikers werd gezocht, zo blijkt uit een nieuw transparantierapport van Google. In de tweede helft van 2013 ontving de zoekgigant meer verzoeken van de overheid dan in de eerste helft.

Van juli tot en met december werden er 53 verzoeken ingediend die op 63 accounts/gebruikers betrekking hadden, terwijl er in de zes maanden daarvoor 45 verzoeken werden gedaan die op 46 accounts/gebruikers betrekking hadden. Werd in de eerste helft van 2013 nog in 64% van de gevallen data overhandigd, dat percentage steeg naar 75% voor de laatste helft van vorig jaar.

"Hoewel het aantal gebruikers dat we hebben de afgelopen periode is gegroeid, zien we ook steeds meer en meer overheden die hun autoriteit gebruiken om verzoeken in te dienen", aldus Richard Salgado, juridisch directeur bij Google. Hij merkt op dat Google continu tegengas geeft tegen grootschalige verzoeken om persoonlijke informatie, maar dat het ook belangrijk is dat er wetten zijn die burgers tegen het datagraaien van hun overheid beschermen.

Bron; Security