De Nederlandse autoriteiten hebben Microsoft in de tweede helft van vorig jaar 509 keer om gegevens van gebruikers gevraagd. In de eerste helft van 2015 ging het nog om 397 dataverzoeken. Dat blijkt uit een nieuwe editie van het transparantierapport dat Microsoft publiceerde.

Niet eerder sinds Microsoft de dataverzoeken van overheden bijhoudt heeft de Nederlandse overheid zo vaak om gegevens gevraagd. De 509 verzoeken hadden op 593 accounts/gebruikers betrekking. In 16% van de gevallen werd er geen informatie gevonden, terwijl Microsoft ruim 5% van de verzoeken weigerde. In ruim 78% van de verzoeken werden er wel gegevens overhandigd. Het gaat dan om transactie- of gebruikersgegevens, zoals ip-adressen, locatiegegevens, namen en e-mailadressen.

Verder ontving Microsoft ook nog vijf noodverzoeken van de Nederlandse autoriteiten. Het gaat dan om dataverzoeken die in noodgevallen worden gedaan, bijvoorbeeld om iemands leven te redden of lichamelijk letsel te voorkomen. 

Alles bij de bron; Security