Het Ministerie van V&J gaat met ingang van 1 juli 2011 gegevens verzamelen over alle in Nederland actieve rechtspersonen, dus zowel rechtspersonen naar Nederlands recht (als de BV, de NV en de stichting) als buitenlandse rechtspersonen met een (neven)vestiging in Nederland. 

Daartoe ontvangt het ministerie gegevens van onder meer UWV, belastingdienst, handelsregister en kadaster. In het systeem worden in ieder geval gegevens opgenomen over de oprichters, de aandeelhouders, de commissarissen, de verenigingsleden voor zover deze bestuurlijke functies vervullen, de bestuurders en de vertegenwoordigers van een rechtspersoon. Verder worden beleidsbepalers geregistreerd en kunnen gegevens worden opgenomen over de echtgenoot, geregistreerd partner of levensgezel, de ouders, kinderen en kleinkinderen van de hiervoor bedoelde personen, indien dat nodig is in verband met de analyse van het bestuurdersnetwerk van de rechtspersoon. Aan de hand van risicoprofielen wordt bepaald of er met betrekking tot bepaalde rechtspersonen sprake is van verhoogd risico op misbruik.

Als de gespecialiseerde dienst die zich bezig houdt met de datamining, de Dienst Justis (Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit en Screening), meent dat er aanwijzingen voor een verhoogd risico zijn, worden risicomeldingen gedaan aan bestuursorganen belast met handhaving, zoals openbaar ministerie, belastingdienst, De Nederlandsche Bank, Autoriteit Financiële Markten, politie en bijzondere opsporingsdiensten als Fiod/ECD en SIOD).

Lees alles bij de bron: accountancynieuws (Thnx-2-Sargasso)


Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!