Bij de uitwisseling van informatie over vermeende jihadisten door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) met buitenlandse diensten, is de privacy onvoldoende gewaarborgd. Er zijn aanvullende maatregelen nodig, concludeert de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD). 

De CTIVD constateert twee structurele onrechtmatigheden: er wordt geen risicoweging gemaakt voorafgaand aan de samenwerking met een buitenlandse inlichtingendienst en de betrouwbaarheid van de door de AIVD verstrekte persoonsgegevens wordt niet geduid.

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken reageerde per brief aan de Tweede Kamer. Volgens haar houdt de AIVD zich aan de wet en worden er wel risicowegingen worden gemaakt bij samenwerking met buitenlandse diensten.  Hier voegt ze aan toe dat het delen van gegevens volgens haar wel volgens de wet verloopt en kunnen toezichthouders als de CTIVD dit controleren.

Alles bij de bron; NU


 


Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!