De wet GBA (Gemeentelijke Basis Administratie) zal worden vervangen door de wet BasisRegistratie Personen (BRP). Het wetsvoorstel is aan de NVVB voorgelegd voor advies. Dat advies is op 11 mei 2010 verzonden aan het ministerie van BZK.

Het advies is mede ondertekend door de VNG.

Hieronder kunt u het wetsvoorstel, de memorie van toelichting en het advies van NVVB en VNG met de bijlagen (allen PDF) downloaden.

wetsvoorstel wet BRP

Memorie van Toelichting wetsvoorstel wet BRP

Advies NVVB/VNG wetsvoorstel BRP deel 1

Advies NVVB/VNG wetsvoorstel BRP deel 2

Bron; website NVVB