Het kabinet Rutte II wil volgens het regeerakkoord cybercriminelen harder aanpakken, online privacy beter beschermen, maar ook de bewaartermijn van internetgegevens verlengen.

Wat online privacy betreft zal het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) meer bevoegdheden krijgen om deze te waarborgen en zal het meer boetes mogen uitdelen. Bij het maken van een database met privacy-gevoelige gegevens moet er ook een zogenaamd ‘privacy impact assessment worden aangemaakt, waarin wordt geëvalueerd of de privacy gewaarborgd wordt.

Aan de andere kant zal er waarschijnlijk aan de telecomproviders worden opgelegd dat telecomgegevens langer bewaard blijven, om zo oude misdrijven te kunnen oplossen. De bewaarplicht is omstreden, omdat de privacy in het geding zou zijn en de kosten voor providers aanzienlijk kunnen oplopen wanneer zij gegevens langer moeten bewaren.

Ook staat in het akkoord dat het de bedoeling is dat het auteursrecht hervormd wordt. Er staat in het akkoord dat er “recht gedaan moet worden aan de bescherming van de creatieve prestaties zonder dat de gebruiksmogelijkheden voor consumenten in het gedrang komen.” Verder blijft deze passage vrij vaag.

Er zal geen steun verleend worden aan het Europese verdrag tegen internetpiraterij ACTA in de huidige vorm.

Alles bij de bron; PCM