Minister Adriaansens van Economische Zaken roept Nederlanders op om vaker aangifte of melding van cybercrime te doen. Dat gebeurt nu vrij weinig, zo blijkt uit onderzoek van I&O Research.

Zeven op de tien Nederlanders die met cybercrime privé te maken kreeg doet daar geen melding of aangifte van. Wanneer men dit wel doet, wordt er het meest melding bij de Fraudehelpdesk (16 procent) gedaan. Vijf procent doet aangifte bij de politie.

De voornaamste redenen om geen melding of aangifte te doen is dat men denkt dat het geen zin heeft (29 procent) of dat men het zelf wil oplossen (26 procent). Nederlanders ouder dan 40 jaar doen vaker wel een melding of aangifte. Onder de 40 jaar zegt men relatief vaak geen actie te ondernemen omdat ze het niet zo belangrijk vinden...

"Veel Nederlanders zijn bereid om beveiligingsmaatregelen te nemen, zoals het uitvoeren van updates of bij het inloggen op systemen of apparaten. Dat alleen is niet voldoende. Het gaat er om dat we óók alerter zijn. Dus ik roep consumenten en bedrijven op om ook vaker online risico’s te melden en zeker het kleine mkb om digitale veiligheid een dagelijks onderdeel te laten zijn van hun ondernemerschap", aldus minister Adriaansens.

Alles bij de bron; Security