Politieke partijen mogen persoonsgegevens van oud-leden bewaren zolang dit niet langer gebeurt dan waarvoor de gegevens zijn verzameld en de bewaartermijn onderbouwd is. Dat stelt minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken in een reactie op Kamervragen over het datalek bij Forum voor Democratie (FVD).

"Dit is soms ook noodzakelijk. Zo vereist artikel 20 van de Wet financiering politieke partijen (Wfpp) van een politieke partij dat zij 10 jaar lang een administratie bewaart die een betrouwbaar beeld geeft van de financiële positie. Hieronder vallen ook ontvangen bijdragen - bijvoorbeeld giften of contributies - boven het wettelijke drempelbedrag, ook als deze van oud-leden zijn", legt de minister uit.

De minister zegt niet te kunnen oordelen of FVD in het geval van het datalek zich aan de regelgeving heeft gehouden, aangezien dit aan de Autoriteit Persoonsgegevens is.

Alles bij de bron; Security