dustbinsMede als gevolg van recente incidenten in het buitenland waarbij door overheidsorganisaties en bedrijven beheerde privacygevoelige persoonsgegevens op straat kwamen te liggen, is in Nederland steeds meer de vraag aan de orde of, naar Amerikaans voorbeeld, een meldplicht zou moeten worden ingevoerd die organisaties verplicht gegevensverlies te melden. Ook de herziening van de Europese richtlijn over e-privacy maakt deze vraag actueel: in de nieuwe richtlijn is een meldplicht voorzien voor telecomaanbieders en internet service providers (ISP’s).

Een meldplicht bij verlies van privacygevoelige gegevens kan organisaties stimuleren om meer aandacht te besteden aan informatiebeveiliging. Als er melding gemaakt moet worden van verlies van dit soort gegevens, zullen bedrijven en overheden waarschijnlijk meer aandacht besteden aan preventie.

Dit is één van de bevindingen van het onderzoek 'Melding maken?' dat in opdracht van staatssecretaris Heemskerk door Research voor Beleid is uitgevoerd. De studie is het eerste internationale onderzoek dat een overzicht biedt van de vormgeving en invoering van de meldplicht.

Bron: Rechtennieuws en Research.nl