Voorwoord van de Minister van Justitie

Als gevolg van het voortschrijden van ontwikkelingen in de informatie- en communicatie- technologie is gegevensverwerking door de overheid nu op grote schaal en tegen geringe kosten mogelijk. Dat merken we in de wetgevingspraktijk. De verwerking van persoonsgegevens is inmiddels een regelmatig voorkomend beleidsinstrument geworden....

....Bepaalde belangenafwegingen kunnen alleen bij wet in formele zin worden verricht. Om de wetgevingsjurist behulpzaam te zijn bij het voorbereiden van die belangenafweging, en hem ook de weg te wijzen bij een aantal technische aspecten van dat werk, is op initiatief van het Ministerie van Justitie deze leidraad opgesteld.

Lees als PDF bij de bron: offbekendmakingen