Sinds 4 juni zijn alle uitgegeven rijbewijzen voorzien van een nieuwe functie om via DigiD op websites van de overheid in te loggen. De nieuwe inlogfunctie kan echter tot de invoering van de Wet digitale overheid niet worden gebruikt.

Het inloggen via DigiD en het rijbewijs op websites van overheid, zorg en pensioenfondsen moet volgens de RDW extra zekerheid geven over de identiteit van degene die inlogt en maakt het mogelijk om zeer vertrouwelijke informatie online aan te bieden. Burgers kunnen in de toekomst zelf beslissen of ze hun rijbewijs hiervoor gaan gebruiken. Vanaf 1 juni is DigiD een pilot gestart waarin inloggen met het rijbewijs via DigiD wordt getest.

Bijna 250 testers kunnen via een speciale DigiD-app inloggen met het rijbewijs. Naast de speciale app die voor de testers beschikbaar is gemaakt is ook een Android-smartphone met NFC-lezer of een aan de computer gekoppelde usb-kaartlezer nodig. Om in te kunnen loggen met het rijbewijs moet deze functie eerst worden geactiveerd.

DIGID RijbewijsAlles bij de bron; Security