Tweede Kamerlid Kees Verhoeven speelt een letterlijk cruciale rol rond de betwiste Inlichtingenwet Wiv, op 21 maart onderwerp van referendum. Van felste opponent tot pleitbezorger; met inbreng in het Regeerakkoord van VVD, CDA, ChristenUnie en zijn partij D66. 

Naar aanleiding van het artikel over de draai van D66 met de Wet op de Inlichtingen en veiligheidsdiensten (Wiv, publicatie op 17 augustus 2017) kon NetKwesties Kees Verhoeven eind 2017 interviewen...

Het hele ontluisterende interview staat bij de bron; NetKwesties