2  Voor welke doeleinden gebruiken de politiekorpsen de gegevens van TomTom?

3  Welke informatiebronnen van welke commerciële bedrijven gebruikt de politie nog meer voor haar werkzaamheden? Voor welke concrete doeleinden wordt die informatie gebruikt?

4  Hebben de korpsen betaald voor het verkrijgen van deze informatie? Zo ja, hoeveel? Zo nee, heeft op andere wijze compensatie plaatsgevonden?

5  Bent u van mening dat er in casu sprake is van een schending van de privacy van de gebruikers van een TomTom?

6  Bent u bereidt het College bescherming persoonsgegeven te vragen hierover te adviseren? Zo nee, waarom niet?

Bron van bovenstaande vragen

Aanvullende vragen:

3  Wat is de aard van deze gegevens? Hoe gedetailleerd zijn de gegevens? Waartoe worden deze gegevens gebruikt? Wat is daarvan het resultaat? Kan de met de informatie ook de locatie van een individu worden afgeleid?

4  Welke andere (markt)partijen kunnen deze gegevens kopen van deze bedrijven?


Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!