S Gesthuizen van de SP heeft kamervragen gestel nav het webwereld artikel over zgn Safe Harbour gecertificeerde bedrijven.

1
Vindt u het “Safe-Harbor”-keurmerk voor Amerikaanse bedrijven van cruciaal belang om de
privacy van Europese consumenten te beschermen, omdat alleen gecertificeerde Amerikaanse
bedrijven privégegevens van Europese consumenten mogen verwerken en het keurmerk
belangrijke principes bevat voor de verwerking van persoonsgegevens?

3
Hoe beoordeelt u de controle op de regels rondom “Safe-Harbor”? Is het waar dat het
Amerikaanse ministerie van Handel geen enkel onderzoek doet naar privacybeleid noch enige
controle uitoefent, en dat de bedrijven zichzelf certificeren en controleren?

4
Is het waar dat honderden Amerikaanse bedrijven ten onrechte claimen gecertificeerd te zijn
en zich niet houden aan deze principes van bescherming van persoonsgegevens? Is het waar
dat veel bedrijven die wel gecertificeerd zijn helemaal niet duidelijk maken hoe zij de
principes handhaven en de gevoelige data van Europeanen beschermen?

Lees alles bij de bron; ikregeer


Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!