De SP heeft minister Dekker van Rechtsbescherming Kamervragen gesteld over het nieuws dat sommige bedrijven de gegevens van klanten ongevraagd met Facebook delen. Zo sturen bedrijven hun klantbestanden naar Facebook om gerichter te kunnen adverteren. In de meeste gevallen gaat het dan om e-mailadressen, maar soms worden ook geboortedatums en telefoonnummers gedeeld.

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt dat bedrijven die gegevens niet zomaar zonder toestemming van de klant met derden mogen delen. In de praktijk gebeurt dit wel. 

De SP-Kamerleden zijn van mening dat marketing niet als zwaarwegend bedrijfsbelang kan worden gezien en dat bedrijven die hiervoor klantgegevens met Facebook delen de Wbp overtreden. Hijink en Van Nispen willen ook weten welke mogelijkheden klanten hebben die op deze wijze worden benadeeld om de direct marketing van het bedrijf dat de gegevens heeft doorgespeeld te laten stoppen. Als laatste vragen ze wat de minister gaat doen om ervoor te zorgen dat bedrijven zich ook op dit vlak aan de Wbp gaan houden. De Kamervragen moeten binnen drie weken zijn beantwoord (pdf).

Alles bij de bron; Security


 


Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!