2  Op welke wijze is er ontdekt dat er informatie is gelekt? Om welke informatie gaat het precies?

3  Kunt u aangeven wat de exacte reden is geweest dat de twee straatcoaches die vorig jaar werden aangesteld kort na aanstelling werden ontslagen?

5  Deelt u de visie dat de daders vervolgd moeten worden en nooit of te nimmer nog een overheids-functie mogen bekleden? Zo nee, waarom niet?

6  Welke maatregelen denkt u te gaan treffen om te voorkomen dat dit een volgende keer opnieuw gebeurt?

7  In hoeverre bent u de mening toegedaan dat er helemaal gestopt moet worden met de inzet van straatcoaches en dat de politie op zo'n manier moet optreden dat de overlast op straat tot een minimum wordt beperkt?

Lees alles bij de bron; ikregeer de vragen zijn gesteld nav dit bericht