1  In hoeverre is het (nog steeds) mogelijk dat, als iemands NAW-gegevens (naam-, adres- en woonplaatsgegevens) en burgerservicenummer worden gestolen, een ander op zijn naam een DigiD kan aanvragen, met onder andere als gevolg dat teruggaven van de Belastingdienst op een verkeerde rekening terechtkomen?

3  Hoe omvangrijk kan dit probleem worden, gegeven het feit dat het BSN op elk paspoort en op elk rijbewijs staat afgedrukt en het ook relatief eenvoudig is de NAW-gegevens van iemand te achterhalen? Hoe verhoudt dit risico van oneigenlijk gebruik van het BSN zich tot het gemak van het beschikbaar hebben van het BSN op identificatiedocumenten voor burgers?

4  Is dergelijke fraude door diefstal van burgerservicenummers in combinatie met NAW-gegevens en aanvraag van DigiD ook bij andere overheidsinstanties, bijvoorbeeld uitkeringsinstanties, in de afgelopen jaren opgetreden? 

5  Waarom kan iemand “zijn” DigiD niet laten blokkeren, wanneer een inbreuk op die DigiD wordt vermoed, net zoals bij het vermoeden van misbruik van een bankpasje? Is het mogelijk om dit te regelen?  Bent u bereid dit te regelen? 

9  Waarom worden betalingen, die op rekeningnummers worden gestort, waarvan men vermoedt of zelfs al weet dat ermee wordt gefraudeerd, niet onmogelijk gemaakt? Waarom kan er nu alleen achteraf worden teruggevorderd?

Lees alles bij de bron; ikregeer