1  Hoe kan het dat persoonlijke gegevens, waarvan het UWV beweert dat ze onzichtbaar zijn voor derden wanneer iemand zijn CV anoniem” op werk.nl zet, toch door derden worden gebruikt?

2  Welke bedrijven gebruiken deze gegevens om hun diensten, al dan niet tegen vergoeding, voor bemiddeling aan te bieden? Wat heeft het UWV gedaan om dit misbruik aan te pakken?

4  Hoe lang weet het UWV dat kennelijk deze gegevens op werk.nl niet veilig zijn?

5  Wanneer is het UWV begonnen met het onderzoek naar het lek op werk.nl? Hoe ziet dat onderzoek er uit? Wat zijn de resultaten van het onderzoek? Welke maatregelen zijn getroffen?

Bron; ikregeer

Vragen van een ander kamerlid staan hier