Antwoord 1
Binnen de overheid en ook bij de registratie in de GBA (Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens) bestaan geen geheime adressen in de zin dat geen enkele instantie of ambtenaar weet waar die persoon verblijft of dat het adres nergens is geregistreerd....

...Een burger kan wel verzoeken geen gegevens – waaronder adresgegevens – te verstrekken uit de GBA aan derden. Er wordt daarvoor op de persoonslijst van de verzoeker een indicatie geplaatst. Overheidsinstanties krijgen de gegevens – indien zij daarvoor zijn geautoriseerd – wel, omdat zij in de uitvoering van hun publiekrechtelijke taken de gegevens uit de GBA nodig hebben....

...Vraag 4
Welke (wettelijke) regels of protocollen worden of moeten worden gehanteerd bij het doorgeven van geheime adressen door de GBA?

Antwoord 4
Het verzoek tot verstrekkingsbeperking genoemd in antwoord op vraag 1 wordt als een signaal aan gebruikers van de GBA meegezonden, zodat deze er nog eens extra op worden gewezen dat zij zorgvuldig met deze gegevens moeten omgaan in hun eigen administratie en bij hun eigen taakuitvoering. Dit signaal is bedoeld voor een overheidsorganisatie, waarvoor de verstrekkingsbeperking vanuit de GBA niet geldt, maar de informatie wel van belang kan zijn voor de afweging om deze gegevens ook in de eigen administratie geheim te houden.

Vraag 6
Op welke wijze is geregeld dat binnen (overheids-)instanties die geheime adressen krijgen aangeleverd, deze alleen worden gebruikt, of kunnen worden ingezien door die ambtenaren en/of medewerkers die dit, ingevolge hun taak, toegang tot deze informatie moeten hebben?

Klopt het dat meer dan 50.000 ambtenaren en/of medewerkers van (overheids-)instanties inzicht hebben in bestanden waarin geheime adressen staan?

Antwoord 6
....Aangezien deze invulling kan verschillen per instantie en ook per geval, is er geen indicatie te
geven hoeveel ambtenaren en/of medewerkers van (overheids-)instanties op elk willekeurig
moment inzicht hebben in adresgegevens.

Lees alles bij de bron; ikregeer


Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!