Naar aanleiding van het verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport om te reageren op het bericht in de NRC ‘Zonder hun toestemming worden de medische dossiers van miljoenen Nederlanders gekopieerd en ‘ergens’ opgeslagen’, zend ik u hierbij mij reactie...

...Conclusie en staande toezegging

Het NRC-artikel laat zien dat het delen van medische gegevens en toestemming daarvoor een gevoelig onderwerp is en dat dit zo blijft, vooral als commerciële softwarebedrijven erbij betrokken zijn.

Ten aanzien van de rechtmatigheidsbeoordeling van de gegevensuitwisseling en het doen van vervolgonderzoek naar onderhavige casus zal de AP als onafhankelijk toezichthouder bepalen of vervolgonderzoek nodig is.

Daarnaast hebben huisartsen een grote eigen verantwoordelijkheid als het gaat om het delen van medische gegevens en het informeren van patiënten, en ondersteun ik het zorgveld op informatieveiligheid. Verder werk ik met het Actieplan Zorg-ICT-markt aan een opener, eerlijker en toekomstgerichte zorg-ICT-markt.

Zoals ook al benoemd in mijn antwoorden op de vragen zal ik bij brancheorganisaties NHG en InEen vragen om de opslag en uitwisseling van elektronische patiëntgegevens bij hun achterban onder de aandacht te brengen.

Alles bij de bron; RijksOverheid