Staatssecretaris Dijkhoff informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van het onderzoek van de van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) naar de privacyschending door Facebook op de hoogte te brengen van de uitkomsten, de resultaten en de consequenties daarvan. 

...Met de publicatie van het rapport van definitieve bevindingen (openbare versie en de bijlage) van 21 februari 2017 heeft de AP haar onderzoek naar het verwerken van persoonsgegevens van betrokkenen in Nederland door het Facebook-concern afgerond.  De AP is haar onderzoek eind 2014 gestart, naar aanleiding van de (aankondiging van de) wijziging van het gegevensbeschermingsbeleid van het concern per 1-1-2015. 

De AP concludeert dat Facebook de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) overtreedt onder meer door gebruikers onvolledig te informeren over het gebruik van persoonsgegevens. Ook heeft de AP vastgesteld dat Facebook bijzondere gegevens van gevoelige aard gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van de gebruikers.

Alles bij de bron; RijksOverheid