De Tweede Kamer vindt dat het kabinet beter haar best moet doen om journalisten te beschermen tegen intimidatie en andere bedreigingen. Het moet voor journalisten mogelijk worden om hun privégegevens in het Kadaster af te schermen als ze daar behoefte aan hebben. De Kamer wil dat de regering daar werk van moet maken.

Dat blijkt uit schriftelijke vragen van Lisa van Ginneken en Sjoerd Sjoerdsma.

Aanleiding om de vragen te stellen is de motie-Verhoeven die in januari 2021 door een meerderheid van de Tweede Kamer aangenomen. Daarin vroeg de parlementariër om voortaan geen privéadressen meer te verstrekken uit de database van de Kamer van Koophandel of het Kadaster van onder meer journalisten, advocaten, artsen en politici die dat niet willen. Privégegevens van deze beroepsgroepen zijn handelswaar geworden en kunnen misbruikt worden voor intimidatie en doxing, zo was de achterliggende gedachte.

Inmiddels zijn we bijna twee jaar verder en de motie is nog altijd niet uitgevoerd door het kabinet. Onacceptabel, zo vinden Van Ginneken en Sjoerdsma. De D66’ers besloten daarom om aan minister Adriaansens en staatssecretaris Uslu te vragen waarom het kabinet tot op heden geen gehoor heeft gegeven aan de wens van de Tweede Kamer.

Alles bij de bron; VPN-Gids