Meerdere partijen in de Tweede Kamer willen opheldering van het kabinet over het opvragen van gegevens van demonstranten door de politie. Vorige week werd bekend dat de politie gebruikmaakt van de Basisregistratie Personen (BRP) om gegevens over demonstranten en hun familie op te vragen. De BRP bevat persoonsgegevens van alle inwoners van Nederland...

...Zowel GroenLinks als de Partij voor de Dieren willen nu opheldering van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid. "Wat is de precieze aanleiding voor de politie om deze data te verzamelen? Is in alle gevallen waarin deze data wordt opgevraagd een reële dreiging die deze handelwijze rechtvaardigt?", wil GroenLinks-Kamerlid Ellemeet weten.

De ministers moeten ook duidelijk maken of de Autoriteit Persoonsgegevens gevraagd is of en in hoeverre deze handelwijze in overeenstemming is met de privacyregelgeving. "Zo ja, wat vindt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan? Zo nee, waarom niet en bent u bereid om alsnog een oordeel van de Autoriteit Persoonsgegevens te vragen?", vraagt Ellemeet verder.

Ellemeet wil dat de Autoriteit Persoonsgegevens nu een onderzoek start en de politie tot die tijd geen data meer van onverdachte burgers verzamelt. PvdD-Kamerleden Teunissen en Wassenberg doen een zelfde oproep. "Bent u de bereid de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) te vragen een oordeel te vellen over de handelwijze van de politie? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid de praktijk tot die tijd op te schorten?"

Teunissen en Wassenberg willen ook weten waarom de politie persoonsgegevens opvraagt van demonstranten die nog nooit zijn gearresteerd en hun familieleden. "Is dit toegestaan? Vindt u dit wenselijk? Bent u bereid deze praktijk direct te stoppen? Zo nee, waarom niet?", zo vragen ze. De ministers hebben drie weken om met antwoorden te komen.

Alles bij de bron; Security