Nu het College Bescherming Persoonsgegevens het privacybeleid van Google hekelt en het bedrijf heeft gemaand zijn privacyregels in overeenstemming te brengen met de Nederlandse wet, dringt de Tweede Kamer er bij Teeven op aan ook eens andere bedrijven onder de loep te nemen.  Het CBP heeft Google uitgenodigd voor een hoorzitting in de zaak. Daarna gaat het College zich bezinnen over de maatregelen die het nodig acht om Google tot inkeer te dwingen.  

Het Kabinet gaat na afloop van het gehele lopende handhavingsproces van het CBP tegen Google met het CBP in gesprek over het koppelen van gegevens door bedrijven.  Teeven zegt in een brief aan de Tweede Kamer dat het CBP zich niet laat sturen en zelfstandig besluit wie, wanneer en hoe wordt gecontroleerd. Daarom wil hij nu zelf wel eens verder kijken naar het gedrag van Nederlandse bedrijven.

“Daarbij zal het kabinet niet alleen de huidige Wet bescherming persoonsgegevens betrekken, maar ook de komende Algemene verordening gegevensbescherming, waarover nu in Brussel wordt onderhandeld”, schrijft Teeven aan de Tweede Kamer. Nog dit jaar wil Teeven een privacynotitie aan de Tweede Kamer sturen, genaamd “Vrijheid en veiligheid in de digitale samenleving. Een agenda voor de toekomst”.

Alles bij de bron; WebWereld