Nederlanders zijn niet alert op identiteitsfraude, waardoor burgers kwetsbaar voor deze vorm van criminaliteit zijn, zo stelt het Kabinet in een nieuwe visie over de aanpak van ID-fraude. Volgens minister Plasterk berokkent identiteitsfraude de samenleving structurele schade. "Een betrouwbare en sterk beveiligde identiteit wordt in de toekomst een kwestie van levensbelang"

De minister waarschuwt dat het aantal plekken waar identiteitsfraudeurs kunnen toeslaan toeneemt, waarbij er vooral in de digitale wereld een sterke toename van fraude is. Een deel van het probleem wordt veroorzaakt doordat Nederlanders niet alert op identiteitsfraude zijn. "In Nederland bestaat een algemeen gebrek aan alertheid voor identiteitsfraude." Volgens de visie zit het niet in de Nederlandse omgangsvormen om de identiteit van een ander te wantrouwen. 

Om de problematiek van identiteitsfraude aan te pakken moeten burgers, overheid en bedrijfsleven daarom samen optrekken, aldus het document. Het gaat dan om het beter en breder benutten van kennis, technieken en methoden.

Eén van de punten die hieronder vallen is het opwerpen van fysieke barrières tegen identiteitsfraude. Volgens Plasterk begint dat bij het minimaliseren van het gebruik van identificerende gegevens en bij het veilig bewaren ervan. "Op beide punten gaan het borgen van privacy en het voorkomen van identiteitsfraude hand in hand." De minister merkt op dat overheid en bedrijfsleven aan het principe van dataminimalisatie gebonden zijn. "Dat principe geeft aan dat persoonsgegevens slechts mogen worden verwerkt als daartoe een noodzaak bestaat."

Alles bij de bron; Security

 

De docxbrief, docxbijlage 1 & docxbijlage 2