Ondanks kritiek van de Raad van State wil het kabinet zorgen dat banken meer (transactie)gegevens van cliënten met elkaar kunnen uitwisselen om witwassen en financiering van terrorisme tegen te gaan. Het idee achter het kabinetsplan is om zo de druk, die uitgaat van de zogenaamde transactie-monitoring, op banken te verlichten.

Als er een gezamenlijke monitoring is, zou dat schelen in tijd, energie en kosten.

Ook andere instellingen zoals makelaars, belastingadviseurs, notarissen en advocaten zouden bepaalde informatie moeten gaan uitwisselen in het kader van het cliëntenonderzoek. Daarnaast komt er een verbod voor handelaren op contante betalingen voor goederen vanaf 3000 euro.

Al in 2021 uitte de RvS kritiek op het plan, omdat enkele maatregelen leiden tot vergaande inbreuken op de vertrouwelijkheid van gegevens van mogelijk miljoenen burgers en bedrijven. 

De meningen van toezichthouders, zoals de Autoriteit Persoonsgegeven, en ook de publieke opinie kan eraan bijdragen dat het voor beroepsgroepen moeilijker gaat worden om die data te delen.

Alles bij de bron; BNR