Door een fout bij de gemeente zijn de persoonsgegevens van drieduizend Amsterdammers bij de verkeerde personen terecht gekomen. Niet alleen het rekeningnummer en de adresgegevens, maar ook het Burgerservicenummer (BSN) van deze mensen ligt zo op straat. Met de combinatie van die drie gegevens kan een kwaadwillende persoon een nietsvermoedend slachtoffer financieel, juridisch en persoonlijk te gronde richten.

De oplossing is simpeler dan het probleem. Maak het BSN veranderbaar, net als een pincode. Bij onze banken is het al decennia een gewoonte om binnen een week een nieuwe pincode te geven, als hier aanleiding toe is. Pinpas gestolen? Even een nieuwe pincode aanvragen. Zodra het BSN te veranderen is, zal de waarde hiervan afnemen. De commerciële partijen die hier nu nog om vragen zullen hiermee ophouden. Dan wordt het BSN weer precies waar het ooit voor bedoeld was: een geheime code in een vertrouwensrelatie tussen jou en de overheid.


Het wordt tijd dat de burgers in Nederland opkomen voor hun rechten. Te vaak worden we weggezet als machteloze slachtoffers van een overheid die haar zaakjes niet op orde heeft. Het debacle van deze maand toont aan hoe kwetsbare burgers (in dit geval uitkeringsgerechtigden) alsmaar kwetsbaarder worden.

Als de overheid fouten maakt, moet de overheid het oplossen. Dan moet zij jou een nieuw BSN opsturen. Zij beheert onze gegevens, zij moet hiervoor verantwoordelijkheid nemen. Een veranderbaar BSN is een essentiële stap in de goede richting.

Alles bij de bron; Volkskrant