De internetconsultatie van de Cyberbeveiligingswet is van start gegaan. Via de consultatieronde is het mogelijk verbetersuggesties aan te dragen voor het wetsvoorstel, dat de Europese NIS2-richtlijn in Nederlandse wetgeving omzet.

De Cyberbeveiligingswet is de opvolger van de zogeheten Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni). Ten opzichte van deze wet bevat het wetsvoorstel een aantal wijzigingen. Allereerst is het aantal sectoren en daarmee het aantal organisaties dat onder de wet valt vergroot. Ook omvat het wetsvoorstel regels omtrent een zorgplicht (cyberbeveiligingsmaatregelen), meldplicht (het melden van incidenten) en toezicht op naleving.

Reageren op het wetsvoorstel kan tussen 21 mei en 2 juli 2024 hier. Na de consultatieperiode worden alle reacties bekeken en wordt eventueel het wetsvoorstel aangepast. Het resultaat van de consultatie en de verwerking daarvan wordt in een verslag op hoofdlijnen vermeld op de website van de internetconsultatie.

Alles bij de bron; Dutch-IT-Channel