Vragen van het lid Schouw (D66) aan de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties over het tekort aan kennis over biometrische technieken bij het ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (ingezonden 2 december 2010)

4
Deelt u de kritiek op de mismatch tussen techniek en doel, en de wijze waarop de techniek
wordt ingezet bij de toepassing van biometrische kenmerken in paspoorten?

6
Wat is uw reactie op de zorgen uit het rapport ‘Het biometrische paspoort in Nederland’? 2)

7
Wat doet u om ervoor te zorgen dat baliemedewerkers voldoende aandacht en expertise
hebben om manipulatie van vingerafdrukken te herkennen?

8
Wat doet u om de verwachtingen van biometrische technieken zo realistisch mogelijk te
maken?

11
Is dit onderzoek aanleiding voor u om de technische aspecten en consequenties van het
opnemen van biometrische kenmerken in paspoorten nogmaals kritisch te bezien?

12
Welke les trekt u uit de conclusie dat beleid en techniek dusdanig ver uit elkaar lopen dat eerst
een meer solide (technische) basis nodig is alvorens over te gaan tot de voorgenomen afname,
registratie en toepassing van biometrie?

Lees alles bij de bron; ikregeer


Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!