Nederland heeft beloofd zich te verbinden aan een nieuw internationaal verdrag over gegevensbescherming, Conventie 108+. 

Het verdrag steekt een stokje voor het roepen van nationale veiligheid om onder regelgeving uit te komen. Zoals we dat bijvoorbeeld zagen gebeuren bij de NCTV-wet. Daar werden onder het mom van nationale veiligheid rechten van burgers buiten toepassing verklaard. Terwijl de NCTV zich dan weer onttrok aan de regels die daar gelden voor het toezicht.

Ook binnen dit verdrag is nationale veiligheid nog een grond om bepaalde regels uit te zonderen, maar het stelt goed en effectief toezicht verplicht voor het gehele nationale veiligheidsdomein. Welke instantie zich daar ook op begeeft.

Om effectief toezicht te kunnen houden moeten toezichthouders ook kunnen onderzoeken én ingrijpen als dat nodig is. Bindende bevoegdheden dus...

...Het Nederlandse toezicht op de geheime diensten moet op de schop want het is maar zeer de vraag of er wel sprake is van "effectief toezicht" zonder doorzettingsmacht over de gehele linie. In elk geval lijkt dat geen duurzaam ontwerp op te leveren.  

Het Verdrag stelt minimumeisen, dus laat alle ruimte om méér te doen dan in het verdrag staat. Ons kabinet zou een voorbeeld moeten willen zijn, en voorsorteren op een verdergaand stelsel, zodat de wetgeving rondom onze geheime diensten en het toezicht deze keer écht nog een tijdje mee kan. Nederland zou wat ons betreft dus alle toezicht op de geheime diensten de mogelijkheid moeten geven tot ingrijpen als dat nodig is.

Alles bij de bron; Bits-of-Freedom