Profilering is één van de issues van deze tijd. Ons leven verschuift steeds meer online en dus zou de bescherming van mensenrechten dat ook moeten doen. Het College voor de Rechten van de Mens vroeg om input op hun agenda. Wij zeggen: focus je meer op de mogelijk nadelige effecten van big data en de internet of things.

Wij zien dat de ontwikkelingen rond big data en de internet of things in rap tempo toenemen. Dat betekent niet alleen dat meer van onze dagelijkse interacties worden gemodereerd door informatietechnologie, maar dat die technologie ook steeds meer verweven raakt met de fysieke wereld.

Uiteraard wijzen wij vooral op de schaduwkant die zich onder andere uit in de context van profilering. Op grond van statistische verbanden kunnen profielen worden opgesteld over mensen en voorspellingen worden gedaan over hun gedrag. Op grond van die voorspellingen kunnen zij vervolgens nadelig behandeld worden. Profilering kan dus gevolgen hebben voor de gelijke kansen en behandeling die verschillende groepen in de samenleving hebben. Daarnaast zouden burgers met een bepaalde achtergrond uitgesloten kunnen worden van bepaalde diensten.

Alles bij de bron; BoF