Instanties in de keten van werk en inkomen voldoen vaak nog steeds niet aan een leidend - en wettelijk vastgelegd - principe in hun informatiehuishouding: eenmalige uitvraag, meervoudig gebruik. Dat blijkt uit een rapportage van de Inspectie SZW.

De WEU, die vier jaar geleden van kracht werd, stelt dat een aantal gegevens in principe niet meerdere malen mag worden uitgevraagd door organisaties in het werk- en inkomendomein. Via het netwerk Suwinet en met de hulp van Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) en Stichting Inlichtingenbureau Gemeenten (IB) moeten ze die gegevens uit het virtuele Digitaal Klantdossier (DKD) opvragen.

De Inspectie SZW maakt zich ook zorgen over de beveiliging van de informatie in de werk- en inkomensketen, met name bij gemeenten. In 2009 stelde de Inspectie Werk en Inkomen al vast dat die niet op orde was. Op dit moment kunnen gemeenten nog steeds niet aantonen dat er een passend niveau van beveiliging is om misbruik en oneigenlijk gebruik van persoonsgegevens te voorkomen.

Alles bij de bron; binnlbestuur