Heeft het ministerie gemeenten geadviseerd om brieven met bezwaren tegen opslag van vingerafdrukken niet in ontvangst te nemen? Op deze vraag van Heijnen (PvdA) antwoordt staatssecretaris Bijleveld (Binnenlandse Zaken) ontkennend.

Als mensen een paspoort willen hebben, moeten zij vingerafdrukken afstaan. Wat doet de staatssecretaris met bezwaarbrieven van de actiegroep Privacy First, die betwijfelt of gemeenten vingerafdrukken wel veilig opslaan? Bijleveld antwoordt dat gemeenten klachten van burgers altijd serieus moeten nemen. Brieven van Privacy First kunnen echter niet in ontvangst worden genomen omdat deze actiegroep van gemeenten activiteiten verlangt die in strijd zijn met de Paspoortwet.

Bron; www.tweedekamer.nl