Verslag algemeen overleg Telecommunicatie

...De agenda voor dit AO staat bomvol onderwerpen en er komt te elfder ure altijd weer het nodige bij. Laat ik beginnen met een onderwerp dat er de afgelopen dagen bij is gekomen: marktwerking. Nu we het debacle met afrekenen per seconde, wat afrekenen per minuut werd en toen weer afrekenen per seconde, eindelijk achter de rug hebben, hebben we het weer over het blokkeren van diensten. 

Er is op telecomgebied altijd wel iets aan de hand met marktwerking...

Kamer stelt beslissing over netneutraliteit uit

De stemming over alle wijzigingen in de Telecomwet is een week uitgesteld, nadat de SP daarom had gevraagd. Er is vooral onduidelijkheid over de cookieregels.

De stemming over verschillende amendementen van de Telecomwet is uitgesteld. De beslissing over onder andere netneutraliteit is verplaatst naar volgende week. De SP vroeg om uistel omdat er onduidelijkheid heerst over verschillende amendementen. Volgens SP is vooral het cookie amendement “op laatste moment ingrijpend veranderd.”

SGP dient eigen wetsvoorstel netneutraliteit in

De SGP wil het providers toch mogelijk maken om sites of diensten te blokkeren of te filteren. Maar alleen "op grond van door de abonnee gespecificeerde ideologische motieven." Te elfder ure heeft de Staatkundig Gereformeerde Partij een subamendement ingediend, als aanvulling op het enige overgebleven wijziging van D66, PvdA, SP en GroenLinks.

Netneutraliteit is juist de redding van KPN

Gezaghebbende telecomanalisten maken systematisch gehakt van de doemscenario's van providers KPN en Vodafone. “Netneutraliteit is goed voor iedereen.” Die uitspraak is van de gezaghebbende telecomanalist Benoît Felten van onderzoeksbureau Diffraction Analysis.
En met iedereen bedoelt hij expliciet óók de telecombedrijven.

Lees alles bij de bronnen; webwereld & ikregeer