Govcert adviseert telefoonbezitters alleen via UMTS-only te bellen nu GSM kan worden gekraakt. Telefoons die die functie niet hebben, moeten niet worden gekocht. Dit moet belfraude voorkomen.

Het staatsorgaan dat let op de ict-veiligheid in Nederland komt met dat advies nadat deze week duidelijk werd dat het GSM-verkeer relatief makkelijk is te kraken.  Govcert heeft er nu met een factsheet op gereageerd. Daarin staan alle kwetsbaarheden opgenoemd en worden adviezen gegeven aan consumenten, ambtenaren en bewindvoerders.  

Govcert doet de aanbieders van sms-authenticatiediensten de aanbeveling maatregelen te nemen om te voorkomen dat de dienst wordt afgeluisterd of gespoofd en vreest voor het vertrouwen van klanten, die ernstig kan worden geschaad. 

Alles bij de bron; webwereld