De roep om meer toezicht en controle leidt tot uitwassen. Volgens Rop Gonggrijp, hacker, activist en lid van de Raad van Advies van Bits of Freedom, voelen veel mensen zich onveilig en geven zij de overheid daarom meer controlemogelijkheden.

Maar hij waarschuwt in Vrij Nederland voor de risico’s: “Realiseer je wat er gebeurt als de informatiesamenleving in verkeerde handen valt”, en “als je blijft aandringen op veiligheid boven alles, krijg je een politiestaat.”

Lees verder bij de bron; www.bof.nl