Regelgeving voor het monitoren van burgers via social media voor gemeenten laat op zich wachten. Het is experts op gebied van privacy, openbare orde en veiligheid en burgemeesters nog niet gelukt om overeenstemming te vinden over een handreiking hierover. Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Alexandra van Huffelen.

Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen en NHL Stenden Hogeschool bleek vorig jaar dat monitoring van sociale media in vrijwel alle gemeenten plaatsvindt. Dat gebeurde onder meer met anonieme accounts. Met de nieuwe regels moet er een basis ontstaan waarmee gemeenten op wettelijke basis burgers op sociale media mogen monitoren.  

Uit een ander onderzoek van AG Connect en Trouw is ook duidelijk geworden dat overheden, waaronder gemeenten, op grote schaal tweets verzamelen zónder dat twitteraars daarover worden geïnformeerd.

Alles  bij de bron; AGConnect